On-line издание за българското черноморие
Новини Абонамент Контакти

Начало

Брой 3748

Сряда, 19.05.2010 Към последния брой


Рубрики
 Начало
  Топ новини
  > Новини, Варна
  Новини, България
  Новини, светът
  Афиш
  Живот
  Спорт
  Репортаж
  Барометър
  Маршрути
  Еко
  Бизнес
  Arttime
 Съдържание
До редактора
more@triada.bg


Търсене

Отиди в този бройПетя Кателиева, директор на ОУ "Васил Априлов":


Да кажат какви средства са усвоени за "коването" на закони

Широката обществена дискусия, на която е подложен новият проект за Закон за училищното образование, дава възможност отново да се преразгледат устройството на предучилищното и училищното образование и възпитание. Много мнения бяха представени на семинар, организиран от СРСНП с председател Валентина Крачунова, на който присъстваха ръководители на учебни заведения.

Представяме сега едно от мненията със съкращения.

Шокиращ е този проект за нов закон, защото в него има стари и отдавна отречени постулати, неясна и несъвременна е неговата философия. Не личи в комисията по изготвянето му да са работили директори на различните видове учебни заведения, представители на общините, юристи от РИО, които всекидневно и най-добре виждат недомислиците и пропуските в сега действащата нормативна база. По стар български обичай не се оповестяват имената на членовете на работната група. Свидетели сме, от 1992 г. непрекъснато ни информират, че работни комисии "коват" новите закони в образованието. За своята работа те вероятно са вземали възнаграждение. Кой ли ще се сети да провери какви средства са изразходени за тази цел.
За всичките 12 г., в които съм директор, многократно сме обсъждали и давали предложения за промени, но те не са вземани предвид при изготвяне на законови и подзаконовите нормативни актове. Дано сега е по-различно.
И така, ето част от проблеми в проекта и мнението ми по някои въпроси, като основно съм акцентирала на предучилищната и училищната подготовка до VII - VIII клас, защото винаги там се зараждат и поддържат проблемите в средното образование - "окото на циклона", а изключително малко внимание и грижа се полага за тяхното решаване.
По-правилно и точно законът трябва да се назовава Закон за предучилищното и училищното образование или Закон за средното образование и възпитание, защото обхваща цялата система на средното образование, щом като и предучилищната подготовка е обект на този закон. Фиксирани са твърде много ДОИ, наредби и др. подзаконови актове, които трябва допълнително да се издадат и да регулират образователната система.
Неясно и неточно е формулиран преходът между детска градина и училище. Подкрепям задължителното предучилищно образование да започне от 5-годишна възраст, като се уточни, че то задължително се осъществява в ДГ и училищата, а не "може в училищата", както е заложено в чл.25 ал.2.
В чл.121 (1) трябва да се регламентира, че подготовката за училище се осъществява в подготвителни групи и подготвителни класове в училището, а не само в детските градини.
Да се конкретизира, че в училище 5-годишните се обучават в подготвителни групи, а 6-годишните - в подготвителен клас. И навсякъде, където се използва понятието подготвителна група, да се добави и подготвителен клас.
Да се конкретизират формите на целодневната организация на работа в подготвителните групи и класове, така както е за I клас. Кметът на общината да има правото да обявява до 7 дни за неучебни. Подкрепям и целодневното обучение до VII клас ако не, поне до V клас, защото така има по-голям шанс условията за обучение и възпитание в българското училище да се нормализират.
1. За Чл.90 - не е подходяща идеята на съставителите на закона в началния етап да не се повтаря клас. Отново оставам с впечатлението, че е изваден един много стар проект за закон, който по никакъв начин не играе ролята не само на регулиращ, но и на дисциплиниращ фактор в образователната система.
За член113 - приветствам натоварването на ученика с полезни дейности в полза на класа или училището и не тълкувам тази мярка като наказание, а средство, начин за насочване на енергията на ученика в позитивна посока. Но не приемам идеята деца със специални образователни потребности да не се отстраняват от часа, защото понякога, в зависимост от състоянието на децата, това е по-полезно за самото дете, не само за класа. Нашият опит на работа с такива деца показва, че по-скоро трябва да се търси балансът за присъствие или извеждане на проблемни деца от час и задължително да се осигурят условия къде да пребивават, под чие ръководство и какво да правят тези деца.Коментари
вашият коментар

Новини, Варна
E.ON: Хванахме ги заради "умните" електромери  

Оставиха Гуцанов и Славов в ареста 

Нашенка опразнила банковата сметка на покойник 

Доц. Виолета Димитрова: 

Във Варненска област 

Цветанов остана лаконичен за "Медузите" 

Кратки 

Ако не се изгради светофар 

Извънредно 

2 години след първата копка 

Ужилени клиенти пропищяха: 

Минигрупи от 2 - 3 сводници въртели уличната проституция  

20 000 варненци не искат Турция в ЕС 

Петя Кателиева, директор на ОУ "Васил Априлов":

Акция 

След скандал, завършил с уволнение, 

Болните от муковисцидоза оставени на произвола на съдбата 

Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи: 

Заради неплатени наеми 


начало | новини | абонамент | контакти